Giải quyết tranh chấp các khoản nợ của tổ chức tín dụng

Đại diện các tổ chức tín dụng để thực hiện “thông báo và yêu cầu khách nợ thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ hoặc yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế để buộc khách nợ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ” cho các tổ chức tín dụng.

Các bước cung cấp dịch vụ được thực hiện để giải quyết các tranh chấp bao gồm:

  • Đại diện các tổ chức tín dụng ký thư thông báo và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ để gửi cho khách nợ;
  • Giải thích (khi thấy cần thiết) cho khách nợ hiểu về nghĩa vụ pháp lý của khách nợ trong việc hoàn trả tiền nợ cho các tổ chức tín dụng;
  • Giữ vai trò luật sư bảo vệ (hoặc đại diện được ủy quyền) cho các tổ chức tín dụng trong các vụ kiện tại cơ quan tòa án hoặc trọng tài.
  • Điều tra, tìm hiểu thêm thông tin về khách nợ hoặc có liên quan đến khách nợ;
  • Thực hiện việc gửi tin nhắn thông báo về số nợ và yêu cầu khách nợ thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ;
  • Gọi điện thoại cho khách nợ để thông báo về số tiền cần thanh toán (theo tính toán và xác định của các tổ chức tín dụng) và trao đổi những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thanh toán nợ;
  • Gặp khách nợ để thông báo về số tiền nợ và trao đổi những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thanh toán nợ.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm tham gia hỗ trợ giải quyết tranh chấp nợ cho các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, Người Đồng Hành hiểu rõ các yêu cầu và đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu của các tổ chức tín dụng. Từ đó, Người Đồng Hành thiết kế mức thù lao sẽ dựa trên các yêu cầu thực tế của từng tổ chức tín dụng; thông thường mức thù lao sẽ dựa trên kết quả giải quyết vụ việc cụ thể; và thù lao chỉ được thanh toán khi vụ việc có kết quả thu hồi.