DỊCH VỤ

Trong suốt quá trình 15 năm tham gia vào công tác thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng, Người Đồng Hành đã có rất nhiều may mắn được tiếp cận và thấu hiểu các nhu cầu, các lo ngại của các Tổ chức tín dụng khi chuyển sang đối tác thu hồi nợ bên ngoài. Đó có thể là việc đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin của các Khách hàng; việc đảm bảo tính tuân thủ để giữ gìn hình ảnh của Khách hàng; việc đảm bảo hiệu quả thu hồi nợ được ổn định; việc đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật .v.v.

Từ thực tế đó, Người Đồng Hành hiểu rõ và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu và phương thức hợp tác làm việc với các khách hàng, là việc:

Người Đồng Hành hiểu rõ mong muốn của các khách hàng về các yêu cầu bảo mật thông tin của khách hàng. Theo đó:

  • Hệ thống của Người Đồng Hành được vận hành theo tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001 – 2003

  • Người Đồng Hành có phần mềm quản lý thu hồi nợ chuyên nghiệp, phần mềm được chính Người Đồng Hành tự xây dựng. Phần mềm có khả năng bảo mật tối đa theo các tiêu chuẩn mong muốn của các tổ chức tín dụng;

Người Đồng Hành hiểu rõ mong muốn của các tổ chức tín dụng về đảm bảo tính tuân thủ để giữ gìn hình ảnh của khách hàng. Theo đó:

  • Người Đồng Hành xây dựng phần mềm ghi âm cuộc gọi chuyên dụng nhằm đảm bảo tất cả các cuộc gọi điện thoại thu hồi nợ đều được ghi âm và sẵn sàng cung cấp cho khách hàng khi có nhu cầu.

  • Người Đồng Hành có hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm đảm bảo tới mức thấp nhất các rủi ro về tính tuân thủ trong quá trình thực hiện thu hồi nợ.

  • Người Đồng Hành luôn duy trì chế độ bảo hiểm trách nhiệm công cộng; bảo hiểm rủi ro về tiền, về lòng trung thành của nhân viên.

Người Đồng Hành hiểu rõ mong muốn của các Tổ chức tín dụng trong việc đảm bảo việc hiệu quả thu hồi nợ được duy trì ở mức ổn định.

Người Đồng Hành hiểu rõ mong muốn của các tổ chức tín dụng đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của pháp luật. Theo đó, mọi hoạt động của Người Đồng Hành đều có sự hỗ trợ, tư vấn và hợp tác của Công ty Luật TNHH TriLaw.

Mức phí thu hồi nợ được thiết lập dựa trên sự gần gũi và song hành với các Khách hàng trong suốt thời gian dài. Và đặc biệt, múc phí thu hồi nợ chỉ phát sinh khi Người Đồng Hành có thu hồi được các khoản nợ cần phải thu của Khách hàng.

Quy trình thu hồi nợ cho các Khách hàng là các Tổ chức tín dụng thông thường bao gồm các bước cơ bản như sau:

  • (i) Xác minh thông tin khoản nợ từ các thông tin Khách hàng cung cấp;
  • (ii) Điều tra bổ sung các thông tin mới nhằm phục vụ thu hồi nợ;
  • (iii) Tiến hành đi hiện trường làm việc trực tiếp với khách nợ;
  • (iv) Tiến hành điện thoại làm việc trực tiếp với khách nợ;
  • (v)Tiến hành gửi công văn
LIÊN HỆ TƯ VẤN